• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Het (voorlopige) einde van de StadsWormerij...

Gepubliceerd op: 03-08-2022

Met pijn in ’t hart gaat de Stadswormerij de huidige productieplek ontmantelen en alle fysieke productieactiviteiten -in ieder geval tijdelijk- stopzetten. Concreet: half augustus stoppen we met onze Organisch Afvalservice; onze trouwe klanten van onze afvaldienst hebben we hierover de afgelopen dagen ingelicht. De komende weken zal hiermee automatisch onze vermicompost-productie ook stoppen. Uiteraard blijven we goed voor onze trouwe helpers zorgen; onze compostwormen zullen niet van honger en dorst omkomen! Bovendien hebben we “onze jongens”, zo’n 12 vrijwilligers én mensen die via een Trajectplek van Gemeente Amersfoort bij ons werkervaring opdoen, hierover moeten inlichten. Kwetsbare-mensen-op-de-arbeidsmarkt voor wie de StadsWormerij de afgelopen jaren uitgegroeid is tot veilige plek waar met vereende krachten het dagelijks werk werd uitgevoerd. Misschien wel het meest pijnlijke van alles…

Omdat we tijd nodig hebben om elke kilo ingezameld keukenafval te verwerken, kunnen we niet anders besluiten dan dat we -met nog een kleine 2 maanden in de KeistadLoods te gaan- de komende weken keihard nodig hebben om alles netjes op te ruimen, eventueel nieuwe eigenaren te vinden voor productiemiddelen en hopelijk nog wat Stadswormerij-vrienden te vinden die voor ons spullen en materialen willen opslaan.

Deze “ontmantel-boodschap” hebben we maandenlang voor ons uitgeschoven; telkens zagen we sprankjes hoop, tekenen van licht in de duisternis. Maar met de eindtijd van de KeistadLoods in zicht (30-9-2022), is er geen andere conclusie mogelijk dan dat we de boel moeten ontmantelen. Het is ons simpelweg niet gelukt om in het door ons zo geliefde Amersfoort tijdig een alternatieve en toekomstbestendige locatie te vinden.

In de afgelopen anderhalf jaar hebben we vele plekken in onze stad de revue laten passeren; we hebben de stad voortdurend “uitgekamd”: bestemmingsplannen bestudeerd; onze businesscase met nieuwe cijfers gevoed; en ondertussen vele gesprekken met de gemeente, mogelijke financiers, grondeigenaren en geïnteresseerden gevoerd. Helaas zonder tijdige alternatieve oplossing.

Als StadsWormerij hebben we in ieder geval één belangrijke les geleerd: de clichés over het opzetten van een circulaire onderneming zijn helaas maar al te waar: het is lastig om een plek te vinden in de bestaande, lineaire en sterk gecommercialiseerde wereld; wet- en regelgeving zitten circulaire ontwikkeling gruwelijk in de weg; en financiers werken veelal met kaders die (nog) niet passend zijn bij de ontwikkeling van circulaire (maatschappelijke) ondernemingen. Samen met Natuur- en Miliefederatie Utrecht gaan we onze geleerde lessen de komende maanden verder uit werken – je hoort daar tzt meer over!

We hechten er waarde aan duidelijk te maken dat het ontmantelen van de StadsWormerij niet betekent dat de StadsWormerij stopt. We houden ogen & oren openen – en staan altijd open voor bruikbare tips en ideeën!

 

Wil je ons helpen?

  • Onze Vermicompost uit Amersfoortse Keuken (5L / 10L / 20L) zal -zonder tegenbericht- de komende maanden nog gewoon te koop zijn bij: Het Lokaal / De Nieuwe Graanschuur / Nieuw Mos / Retourboulevard.
  • Uiteraard kan je ook langskomen in de KeistadLoods (Oude Lageweg 66 te Amersfoort); we zijn in ieder geval nog tot half september aan het werk (di- en vrijdagen, 9.30-16.30 uur). Bel op deze dagen wormenbaas Kees (06 244 333 79) voor het maken van een afspraak.
  • Hou onze socials (facebook / instagram / twitter) in de gaten voor interessante aanbiedingen van handige productiemiddelen en (vermi)composteer-toebehoren e.d. – we gaan namelijk afscheid nemen van een aantal zaken… ;-)
  • Heb je een -serieuze- tip over tijdelijke (opslag)ruimte, dan willen we je verzoeken allereerst ons Programma van RuimteWensen goed door te lezen: https://stadswormerij.nl/nieuws/stadswormerij-zoekt-nieuwe-plek/
  • Het idee voor lokale verwerking van organische stadsstromen cq. GF(T)-afval laten we natuurlijk niet zomaar los. We sluiten (een nieuwe) crowdfunding-actie in de toekomst daarvoor niet uit. Mocht je echter nú de behoefte voelen ons financieel te steunen in deze moeilijke tijd, maak dan een bijdrage over op: IBAN = NL88 RABO 0351 2765 99 tnv. StadsWormerij Coöperatie UA onder vermelding van “GIFT”. Dank, dank, mede namens onze wormen!

Wellicht tot in de toekomst – en tot die tijd: VERSPIL GEEN SCHIL ;-)

Edgar, Freek, Jesse & Kees, StadsWormerij-management

+ verdere StadsWormerij-crew