• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Amersfoorter-met-een-kei-duurzaam-hart? Doe mee met onze GFT-pilot!

Gepubliceerd op: 26-09-2018

Ben je een Amersfoorter met een (kei) groen/duurzaam hart? De StadsWormerij zoekt (potentiële) deelnemers aan een GFT-pilot. We zijn op zoek naar zo'n 50 - 100 huishoudens die, samen met ons, in de praktijk willen onderzoeken of het mogelijk is van keukenafval (groente- en fruitresten) supercompost te maken. Voor een dergelijke GFT-pilot kan starten, inventariseren we eerst of er mensen zijn, die hier belangstelling voor hebben. Want: we moeten Gemeente Amersfoort eerst nog overtuigen van het draagvlak voor zo'n GFT-pilot. Dus laat -als je mee wilt doen- van je horen via ons contactformulier!

Vanaf de prille start van de StadsWormerij vragen mede-stadsgenoten ons: 'wanneer komen jullie bij ons langs om ons GF(T) op te halen?' Zoveel enthousiasme voordat we überhaupt gestart zijn... we voelen gepaste trots!

Het aanbieden van zo'n organische afvaldienst aan (Amersfoortse) huishoudens doen we graag, maar dan wél onder dezelfde condities als ROVA. Ook zij krijgen als maatschappelijke onderneming een "inzamelfee". Logisch: investeren in mensen en machines, het logistieke proces, in inzamelcontainers, enz., kost simpelweg (veel) geld. En laat er geen misverstand over ontstaan: niets dan lof voor de efficiënte werkwijze van ROVA; daar kunnen we nog veel van leren!

Echter, als we kringlopen willen sluiten, als we huishoudelijk (GFT-)afval lokaal willen verwaarden, als we mensen-met-een-arbeidshandicap aan 't werk willen krijgen, als we de geproduceerde vermicompost willen laten bijdragen aan de Amersfoortse bodemkwaliteit, enz. enz., dan is meer nodig dan efficiëntie. Dan gaat het (ook) over eco-effectiviteit!


We willen daarom graag toewerken naar een pilot waarbij we een overzichtelijk aantal huishoudens (we beginnen graag klein, denk aan 50 - 100 huishoudens, evt. uitgroeiend tot 250 - 500x) één - twee keer in de week bedienen, misschien in beginsel geconcentreerd in een aantal wijken. Voor het echter zover is moeten we éérst Gemeente Amersfoort enthousiast krijgen voor zo'n proefproject, wat ons betreft incl. afspraken voor een reële vergoeding voor onze diensten. En zover is het nog niet!

Op di. 25/9 jl. hebben we de Gemeenteraad van Amersfoort (De Raad) op bezoek gehad; we hebben in dat bezoek ook aangeven dat er inmiddels verscheidene geïnteresseerde zijn. De Raad gaf ons tijdens dit werkbezoek ook nog wat huiswerk: laat zien dat een GFT-pilot wenselijk is in Amersfoort, dat er draagvlak is om zo'n experiment te starten.

We willen daarom graag de komende weken verkennen of er huishoudens in Amersfoort zijn die mee willen doen aan onze GFT-pilot. Wat ons daarbij helpt:
> ga op social media aan de slag en gebruik #gft-pilot033
> mobiliseer je buren, vrienden, buurvrouw-om-de-hoek, kennissen, buurman-aan-het-eind-van-de-straat, mede-moeder-op-het-schoolplein, buurtvader, enz. enz., en vraag hen óók even een mailtje te sturen naar: post@stadswormerij.nl (wellicht ten overvloede: uiteraard alleen indien ze ook écht interesse hebben om mee te doen!)
> laat jóuw lokale volksvertegenwoordiger horen dat je graag meedoet met een GFT-pilot van de StadsWormerij. Hieronder vind je de woordvoerders van alle partijen, zeg maar de raadsleden die gaan over afvalbeleid e.d.* D66 > Marjolein Perdok > MJ.Perdok at amersfoort.nl* VVD > Gerrit van Nieuwenhuizen > g.vannieuwenhuizen at amersfoort.nl* GroenLinks > Tanika Scherbinski > tr.scherbinski at amersfoort.nl* CDA > Angeliek Noortman > aem.noortman-nieuwendijk at amersfoort.nl* ChristenUnie > Hans Bol > hwi.bol at amersfoort.nl* Amersfoort 2014 > Sieta Koet > emh.koet-minis at amersfoort.nl
* SP > Rob Molenkamp > RW.Molenkamp at amersfoort.nl* BPA > Ralph Langendam > r.langendam at amersfoort.nl* PvdA > Rob Smulders > rap.smulders at amersfoort.nl* DENK > Tahsin Bülbül > t.bulbul at amersfoort.nl